РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО! ШОКОВ СКОК НА ЗАПЛАТИТЕ, ТОВА Е РЕКОРД! ВИЖТЕ ОБАЧЕ КОИ БЪЛГАРИ ЗАСЯГА!

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО! ШОКОВ СКОК НА ЗАПЛАТИТЕ, ТОВА Е РЕКОРД! ВИЖТЕ ОБАЧЕ КОИ БЪЛГАРИ ЗАСЯГА!

Advertisement:

Висшият съдебен съвет реши да увеличи с 5% основните заплати на магистратите и съдебните служители със задна дата – считано от 1 септември 2016 г.

Решението бе взето на днешното заседание на съвета без дебати и обсъждания, като точката бе внесена като допълнителна и с неясното „актуализиране на Таблица №1 на ВСС и Класификатор на длъжностните в администрацията по чл. 341 от ЗСВ, считано от 01.09.2016 г.“, предаде „Правен свят“. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт като сумата е малко под 4 млн. лева. 

Advertisement:

Макар в тазгодишния бюджет да няма предвидени средства за увеличение на заплатите, се оказва, че има реализирани икономии, които позволяват актуализацията. Тя е предвидена в бюджета за 2017 г. 

Заедно с това вчера с постановление на МС бе одобрен „допълнителен трансфер до 25,6 млн. лв. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт“.

Advertisement:

Според Закона за съдебната власт основното месечно възнаграждение на най-ниската магистратска длъжност е в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите в бюджетната сфера. 

По данни на НСИ средното възнаграждение в бюджетната сфера за последното тримесечие е 924 лева. След актуализацията възнаграждението на върховните магистрати се вдига от 3493 лева на 3668 лева, на апелативните се увеличава на 3084 лева, за органите в столицата – 2748 лева, на окръжно ниво – 2533 лева, за СРС и СРП – 2214, и за останалите районни съдилища и прокуратури – 1979 лева. 

Утре най-големият съд у нас – Софийският районен, излиза на протест заради отказа на Висшия съдебен съвет да реши дългогодишните му проблеми. Магистратите ще се съберат пред сградата съвета и ще припомнят за „неравнопоставеното положение, в което са поставени свръхнатоварените служители на СРС в сравнение с други съдебни органи“, както и за материални нужди. 

Advertisement:

Източник: bradva.bg