ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧВАТ МАСОВО СЪБАРЯНЕ НА ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ! ЩЕ БУТНАТ И ВАШИЯ, АКО

ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧВАТ МАСОВО СЪБАРЯНЕ НА ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ! ЩЕ БУТНАТ И ВАШИЯ, АКО

Върховна административна прокуратура се самосезира след редица публикации в медиите за случаи на незаконно надстрояване и пристрояване на съществуващи строежи в столицата и големите градове в страната. В изпълнение на конституционните правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността, защита на обществения ред и правата на гражданите, ВАП е възложила на Дирекция национален строителен контрол извършване на проверка за незаконни строителства.

В резултат на възложената проверка от прокуратурата от ДНСК и съоветните Регионалните отдели на Националния строителен контрол /РО НСК/ в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са предприели действия по установяване незаконно изградени и изграждащи се допълнителни етажи над кота корниз на жилищни сгради високо застрояване, включващи изпълнени надстройки, остъклени покривни тераси, лоджии, навеси и балкони без разрешение и в нарушение на разпоредбите на ЗУТ.

При проверките, разпоредени от ВАП, на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са проверени общо 4267 жилищни сгради високо застрояване. За 3930 от сградите не е установено надстрояване, пристрояване, изграждане на тераси и остъкляване на балкона над кота корниз 15 метра. За 225 жилищни сгради трета категория високо застрояване е установено, че са изпълнени надстроявания, остъклени тераси и метални навеси над кота корниз 15 метра. За тези сгради компетентният орган за осъществяване на контрол върху тяхната законосъобразност. В тази връзка от ДНСК са предприети действия за установяване на собствеността, изискване на данни за издадени строителни книжа, установяване извършителите на строежите и правомерността на действията им, пише Пик.

При установяване на незаконни строежи ще се предприемат съответните законови действия по издаване на заповеди за премахване. За 112 жилищни сгради високо строителство, но от четвърта категория е установено, че са изпълнени надстроявания, остъклени тераси, дървени и метални навеси и перголи над кота корниз. За предприемане на действия по установяване на незаконността им и съответно премахването им е в правомощиятана общинските администрации.

На територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са издадени 57 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни надстройки, остъклени балкони, лоджии и покривни тераси, като до момента са премахнати 36 от незаконните обекти. Остават още 21 влезли в сила заповеди за премахване, които са в процес на изпълнение и се предприемат предвидените законосъобразни действия от органите на ДНСК. По разпоредената от Софийска градска прокуратура проверка по това направление е установено, че на територията на гр. София е занижен контролът по строителството и не се извършват регулярни проверки. Преди дни СГП отправи предложение по реда на надзора за законност до дирекция „Общински строителен контрол“ в Столична община за извършване на ежеседмични проверки на територията на столицата за наличието на незаконно надстрояване. Проверката на Върховна административна прокуратура продължава.

Източник: bradva.bg