Ето колко стават детските през 2017 година и какви помощи се полагат на родителите от държавата

Ето колко стават детските през 2017 година и какви помощи се полагат на родителите от държавата

Парламентът прие средномесечният доход по Закона за семейните помощи за деца за 2017 г. да е 400 лв.

Това се случи след като депутатите приеха текстове по Закона за държавния бюджет за 2017 г. на второ четене. „За“ предложението гласуваха 82 народни представители, „против“ – 11, „въздържали се“ – 6, с което то бе прието.

Според приетите предложения, за семейство с едно дете месечната сума е 37 лв , за семейство с две деца – 85 лв. , за семейство с три деца – 130 лв. и за семейство с четири деца – 140 лв. Народните представители решиха за всяко следващо дете помощта за семейството да расте с 20 лв. и утвърдиха размерът за месечната помощ за отглеждане на близнаци на 75 лв.

 

Депутатите решиха размерът на еднократната помощ при бременност за 2017 г. да е 150 лв. Народното събрание гласува размерът на еднократната помощ при раждане на живо първо дете да бъде 250 лв., за второ – 600 лв., за трето – 300 лв., а за всяко следващо 200 лв. Парламентът реши размерът за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студенка, учаща в редовна форма на обучение да бъде 2880 лв.

Помощта за отглеждане на дете с трайно увреждания за родители (осиновители) с определени 90 на 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 930 лв., на дете с трайно увреждане с определени от 70 до 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност са предвидени 450 лв, а за тези с от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане са предвидени 350 лв.

Депутатите решиха помощта за деца за семейства на роднини и близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания за дете с определени 90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайна работоспособност да е 420 лв, от 50 до 70 % вид и степен на увреждане – 350 лв. На съпрузите и съпругите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, се изплаща обезщетение в размер на 340 лв.

 

Парламентът реши на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии да се изплаща обезщетение в размер също на 340 лв. В рамките на дебата от „БСП лява България“ обвиниха управляващите, че замразяват социалните плащания. Георги Гьоков от БСП посочи, че целият член е в противоречия на политиката на групата и затова няма да го подкрепят. Галя Захариева от ГЕРБ заяви, че е факт, че всички през последните години управлявали държавата са длъжници на децата. „За първи път със Закона за държавния бюждет се предлага едно по-различно внимание, по-различен поглед по темата за подкрепа на деца с увреждания“, коментира Галя Захариева. По думите й, ако ще се говори само за пари, не е правилно, въпреки че без пари тази помощ няма как да стане.

Източник: zajenata.bg